Home » Topics » معماهای فارسی » معماهای علمی » پرسش علمي شماره 35 – رابطه دما و مقاومت

پرسش علمي شماره 35 – رابطه دما و مقاومت

 • Creator
  Topic
 • #256
  بابک

   آیا امکان دارد که مقاومت کاملا صفر شود؟
   می دانم که مقاومت ویژه مواد به دمای آن مربوط است.و همینطور که در دمای منهاي273 سلسیوس هیچ جنبشی وجود ندارد.پس آیا در این دما مقاومت صفر می شود؟

   و چرا بعضی از مواد مانند :

   Aluminum ——– Element ————— 1.20
   Cadmium ——— Element ————— 0.56
   Lead ———— Element ————— 7.2
   Mercury ——— Element ————— 4.16
   Niobium ——— Element ————— 8.70
   Thorium ——— Element ————— 1.37
   Tin ————- Element ————— 3.72
   Titanium ——– Element ————— 0.39
   Uranium ——— Element ————— 1.0
   Zinc ———— Element ————— 0.91
   Niobium/Tin —— Alloy —————- 18.1
   Cupric sulphide – Compound ————– 1.6

   در این دماها (کلوین) مقاومتشان صفر می شود؟
   و آیا نمی توان مقاومت را حذف کرد؟ و آیا ابرسانایی به معنای مقاومت مطلقا صفر است؟

  • You must be logged in to reply to this topic.