Home » معماهای فارسی » ماشین های الکتریکی » معمای ماشین شماره 16 – راه انداز 12 پالسی » Reply To: معمای ماشین شماره 16 – راه انداز 12 پالسی

Reply To: معمای ماشین شماره 16 – راه انداز 12 پالسی

#2156
محمد

    1- فکر کنم جواب محاسبات 340A درست باشه 2- با توجه به پاسخ شما نتیجه می گیریم راه اندازی با جریانی حدود 150% برابر In شروع می شود و بعد از آن جریان کاهش یافته و به مقدار نامی اش بر می گردد.(می خواستم مطمئن بشم مثل راه اندازی ستاره مثلث نباشه که ابتدا جریان کمه بعد دوباره به 6In و سپس به مقدار نامی اش برگرده) 3- میخواستم اگه ممکنه برای انواع مختلف راه اندازها نحوه تغییرات جریان و ولتاژ را نسبت به زمان در طی راه اندازی و بعد از بیان فرمایید؟