Home » معماهای فارسی » تابلوهای الکتریکی » معمای تابلوی شماره 16 – جریان نامی باسبار و کابل » Reply To: معمای تابلوی شماره 16 – جریان نامی باسبار و کابل

Reply To: معمای تابلوی شماره 16 – جریان نامی باسبار و کابل

#2188
حمید

    بر خلاف انتظار با وجود سهولت خنک سازی باسبار بدون پوشش نسبت به کابل پوشش دار، بر اساس جداول استاندارد جریان دهی کابل از باسبار هم مقطع خودش بیشتر است. دلیل اختلاف جریان دهی این دو سیستم به موضوع حداکثر دمای مجاز هر یک بر میگردد. ماکزیمم دمای مجاز باسبار به دلیل ملاحظات مربوط به اتصالات و شروع اکسیداسیون فلزی در دماهای بالا بسیار کمتر از حداکثر دمای مجاز کابلها می باشد. بنابراین کابلها تا دمای بالاتری می توانند گرم شوند درنتیجه ظرفیت جریان دهی بالاتری خواهند داشت. به جدولهای جریان دهی کابل و باسبار زیر توجه فرمائید. در جدول مربوط به باسبار به دمای نهایی هادی اشاره شده ( 65 درجه) ولی در مورد کابل تنها به دمای محیط بسنده شده است. در جدول زیر حداکثر دمای استاندارد هادی برای برخی کابلها آورده شده که بسیار بیشتر از حداکثر دمای طراحی باسبار می باشد. فلزات مورد استفاده در باسبار تابلوهای فشار ضعیف و متوسط یعنی آلومینیوم و مس در دمای تقریبی 90 درجه سانتیگراد شروع به اکسیده شدن می نمایند. اکسیدهای فلزی این دو عنصر هادیهای الکتریکی ضعیفی هستند. از آنجا که اکسیداسیون سطوح فلزی از سطح شروع می شود مشکل اخیر خود را بویژه در اتصالات نشان می دهد. بنابراین محدودیت دمایی باسبار های حامل جریان از یک جهت به موضوع ممانعت از بروز اکسیداسیون در اتصالات فلزی بر می گردد. نظر به همین محدودیت است که دمای طراحی باسبارها تا جریان نامی حدود 3200 آمپر بین 85 تا 90 درجه منظور می شود. در شرایطی که نیاز به جریان گیری بیشتر از باسبارها هست می توان دمای کارکرد باسبار را بیشتر منظور نمود که آن نیز نیازمند اتخاذ تدابیر لازم است. استفاده از پوشش نقره در اتصالات به همین منظور است. اکسید نقره از هدایت الکتریکی و به تبع آن هدایت حرارتی خوبی برخوردار است، به همین دلیل استفاده از اتصالات با پوشش نقره بخشی از نگرانیهای مربوط به افزایش دمای کارکرد باسبار را مرتفع می نماید. در شرایط جدید می توان دمای طراحی باسبار را تا 105 درجه به جای دمای مورد تأکید IEEE-C-37-20یعنی 70 درجه، یا دمای مورد تأکید IEC 60439-2یعنی 85-90 درجه افزایش داد. البته در همین شرایط محدودیت افزایش دمای داخل تابلو تا 80 درجه همچنان به قوت خود باقیست. ضمناً محدودیت ذکر شده برای کنترل دمای باسبار تنها یکی از ملاحظات مورد توجه در طراحی است. به هر حال افزایش دمای تابلو مشکل تماس اپراتور، محدودیت حرارتی عناصر عایق درگیر با باسبار همچنین افزایش ریسک آتش سوزی در تابلو را نیز بدنبال دارد که می باید درصورت تصمیم به افزایش دمای طراحی مد نظر قرار داده شود.