Home » معماهای فارسی » الکترونیک قدرت » معمای الکترونیک-قدرت شماره 2 – مشخصات موتورهای قابل کنترل با اینورتر » Reply To: معمای الکترونیک-قدرت شماره 2 – مشخصات موتورهای قابل کنترل با اینورتر

Reply To: معمای الکترونیک-قدرت شماره 2 – مشخصات موتورهای قابل کنترل با اینورتر

#2220
گلاویژ

    قبلاً که به روش Schrag یا تزریق جریان به روتور این کار را انجام می دادند ،می بایستی موتور از انوع روتور سیم پیپی شده Slip ring or wound باشد ، ولیکن در حال حاضر محدودیتی نیست و با روتور قفسه سنجابی squirrel cage rotor هم ممکن است . همچنین مراجعه فرمایید به معمای شماره ی 1 همین بخش