Home » معماهای فارسی » مدارهای الکتریکی » معمای مدار شماره 2 – فقط با یک استارت » Reply To: معمای مدار شماره 2 – فقط با یک استارت

Reply To: معمای مدار شماره 2 – فقط با یک استارت

#2234
حمید

    نمی دانم فایده چنین مداری چیست، به هر حال اگر جنبه آموزشی مطلب مد نظر باشد ، مدار زیر شاید قابل طرح باشد.