Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی شماره34- مامور آمار و سن فرزندان » Reply To: معمای منطقی شماره34- مامور آمار و سن فرزندان

Reply To: معمای منطقی شماره34- مامور آمار و سن فرزندان

#2260
محمدرضا علی پور حقیقی

    سلام گلاویژ جواب شما صحیح نیست جواب صحیح 2 ، 2 و 9 است اما چیزی که در این معما جالب است دلیل رسیدن به این جواب است باز فکر کنید تا دلیل را بیابید . http://www.mrah.blogfa.com