Home » معماهای فارسی » خطوط انتقال » معمای خطوط انتقال شماره 1 – جريان خزشي » Reply To: معمای خطوط انتقال شماره 1 – جريان خزشي

Reply To: معمای خطوط انتقال شماره 1 – جريان خزشي

#2387
بنیامین

    به نظر میاد بین جزیان خزشی در سطح با جریان نشتی درون عایق که در دراز مدت منجر به شکست آن میشود باید تفاوت قائل شد.اولی هم مانند کرونا در محیط گازی ایجاد میشود ولی الودگی های سطحی عایق عبور آن را اسانتر میکند ولی دومی اکثرا در یک محیط جامد یا مایع ایجاد میشود پس بحث یونیزاسیون گاز در آن مطرح نیست