Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی شماره 37 – دایی همدیگر بودن » Reply To: معمای منطقی شماره 37 – دایی همدیگر بودن

Reply To: معمای منطقی شماره 37 – دایی همدیگر بودن

#2427
حمید

    دایی بزرگ یعنی دایی پدر یا مادر، در حالیکه در استدلال بالا این مفهوم استفاده نشده است. لطفاً به مثال توجه فرمائید.