Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی شماره 37 – دایی همدیگر بودن » Reply To: معمای منطقی شماره 37 – دایی همدیگر بودن

Reply To: معمای منطقی شماره 37 – دایی همدیگر بودن

#2430
mtp

    این معما در کتاب 114 معمای اسلامی آمده است و جواب سخت تر اما درست تری به آن داده شده است هم چنین به معمایی مشابه همین معما پاسخ داده شده است چه طور می شود کسی عموی عموی خودش باشد