Home » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معماي ترانسفورماتور شماره 10 – استفاده از ترانس اندازه گيري جهت افزايش جريان » Reply To: معماي ترانسفورماتور شماره 10 – استفاده از ترانس اندازه گيري جهت افزايش جريان

Reply To: معماي ترانسفورماتور شماره 10 – استفاده از ترانس اندازه گيري جهت افزايش جريان

#2504
کریم دوگوهرانی

    خیر . چون توان ترانسهای اندازه گیری بسیار کم و حداکثر 50 ولت آمپر است . از تقسیم 50 به 2000آمپر عدد 0.025ولت در سمت 2000 آمپر حاصل میگردد ( در حالت مدار باز ) و مقاومت مدار خروجی باید 12.5میکرو اهم باشد تا این ولتاژ بتواند توان 50 ولت آمپری را با جریان 2000 آمپر در آن جاری نماید ( حتی اگر از L کابل هم صرفنظر کنیم. که عملا مدار خروجی با مقاومت 12.5 میکرو اهم یک مدار ایده آل گران است.