Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 71 – تنظیمات رله اتوریکلوزر » Reply To: معمای حفاظت شماره 71 – تنظیمات رله اتوریکلوزر

Reply To: معمای حفاظت شماره 71 – تنظیمات رله اتوریکلوزر

#2550
گلاویژ

    در آتو ریکلوزر سه فاز زمان قطع بریکر 300 میلی ثانیه ولی در تک فاز 800 میلی ثانیه است ( زیرا در سه فاز ، فازها مجاز نیستند از هم دور شوند ولی در تک فاز خطیر بودن مساله تا این حد نیست و زمان قطعی بریکر تا 800 میلی ثانیه هم مجاز است ) . مساله دیگر تعداد وصل مجدد یا single shot or double shot است که بسته به وضعیت خط دارد . پارامتر دیگری هست به نام reclaim time که معمولاً آن را روی 60 ثانیه ست می کنند . اگر آتوریکلوزر ظرف 60 ثانیه سه بار فالت را حس کرد نتیجه می گیرد خط ، خط پر حادثه ای است و عملکرد آتوریکلوزر را قفل می کند