Home » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 50 – رابطه مگاوار و دمای ترانس » Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 50 – رابطه مگاوار و دمای ترانس

Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 50 – رابطه مگاوار و دمای ترانس

#2633
بنیامین

    به نظر میرسد منظور اقا رضا عملکرد ژنراتور در مگاوات ثابت با ضریب قدرت پیش فاز است که این مود معمولا در زمانی اتفاق می افتد که شبکه خازنی شده و ولتاژ افزایش یافته که نتیجه آن وارد شدن نقطه کار منحنی هسته ترانسفورماتور به ناحیه اشباع و افزایش تلفات هسته و گرم شدن ترانسفورماتور است. ضمنا افزایش جذب توان راکتیو متناسبا افزایش جریان و تلفات سیم پیچی را نیز به دنبال دارد که منجر به افزایش بیشتر دمای ترانس خواهد شد. توضیح اینکه این وضعیت شبکه تنها در شرایط فوق بوجود می اید و در یک شبکه به هم پیوسته ژنراتور قادر به تحریک فوق اشباع ترانس اصلی نیست.