Home » معماهای فارسی » ماشین های الکتریکی » پرسش ماشين شماره 9 – تعویض سيستم تحريك استاتيكي ژنراتور به ديناميكي » Reply To: پرسش ماشين شماره 9 – تعویض سيستم تحريك استاتيكي ژنراتور به ديناميكي

Reply To: پرسش ماشين شماره 9 – تعویض سيستم تحريك استاتيكي ژنراتور به ديناميكي

#2636
مصباحی

    در تجربه ای که بنده دارم انجام این تغییر به علت این که سیستم brush lessخود نیاز به ژنراتور تولید ولتاژ اولیه و pmویکسو کننده و حفاظت و… میباشد که خود از نظر حجم و وزن اندازه مشکلاتی را برای نصب بر روی روتور فراهم میکند و علاوه بر تولید مشکلاتی از قبیل امبالانسی در روتور تعویض سیستم تحریک و ولتاژ رگولاتور و….را نیز موجب می شود . از نظر بنده قابل اجرا نبوده مگر اینکه فضای کافی موجود باشد تا به طور کامل روتور را با مدل brush lessعوض کرد.