Home » معماهای فارسی » معماهای علمی » معمای علمی شماره 62 – اندازه قرص ماه » Reply To: معمای علمی شماره 62 – اندازه قرص ماه

Reply To: معمای علمی شماره 62 – اندازه قرص ماه

#2763
محمد استرونمر

    در جواب به این سوال باید بگم قرص ماه در آسمان همیشه ثابت است ولی هنگامی که ماه در افق است چون به عوارض زمین مثل ساختمان ها و کوه ها نزدیک تر است چشم انسان ماه را در مقایسه با دیگر عوارض قرار میدهد و بنظر میرسد بزرگتر است اگر خط کشی را بطور عمود در دست گرفته و دست خود را کاملا کشیده روبروی چشم خود قرار دهید سعی کنید عرض ان را بخوانید در هر دو حالت یک عدد را خواهید یافت