Home » معماهای فارسی » اندازه گیری الکتریکی » معمای اندازه گیری شماره 6 – اندازه گيري الكتريكي شك بر انگيز » Reply To: معمای اندازه گیری شماره 6 – اندازه گيري الكتريكي شك بر انگيز

Reply To: معمای اندازه گیری شماره 6 – اندازه گيري الكتريكي شك بر انگيز

#2800
گلاویژ

    رابطه ی فوق اشتباه است و باید بجای R2/s نوشت R2(1-S)/S . در رابطه یی که برادر حمید نوشته اند در راه اندازی یا S=1 باید اتصال کوتاه ببینیم که این طور نیست . در کتب دانشگاهی هم به شکل R2(1-S)/S نوشته شده است .