Home » معماهای فارسی » اندازه گیری الکتریکی » معمای اندازه گیری شماره 6 – اندازه گيري الكتريكي شك بر انگيز » Reply To: معمای اندازه گیری شماره 6 – اندازه گيري الكتريكي شك بر انگيز

Reply To: معمای اندازه گیری شماره 6 – اندازه گيري الكتريكي شك بر انگيز

#2801
حمید

    چه مانعی برای تلقی اتصال کوتاه وجود دارد؟ لطفاً یکبار دیگر به کتاب دانشگاهی مورد نظرتان مراجعه فرمائید، جمله مذکور را در کنار یک R2 خواهید دید.