Home » معماهای فارسی » تابلوهای الکتریکی » معمای تابلو شماره 44 – کاربرد MCCB » Reply To: معمای تابلو شماره 44 – کاربرد MCCB

Reply To: معمای تابلو شماره 44 – کاربرد MCCB

#2838
حمید

    این اصطلاح مربوط به کلیدهای اتوماتیک کنترل شونده از راه دور مربوط می شود. کلیدهای اتوماتیک علاوه بر عملکرد قطع خودکار تحت شرایط خطا می توانند عمل قطع و وصل مدار تحت بار را نیز بدون مشکل انجام دهند. البته تعداد این قطع و وصل ها محدود و جزء مشخصات ساختی هر کلید است. در کلیدهای معمولی این قطع و وصل بصورت دستی و از روی کلید انجام می شود. در انواع موتوری این قطع و وصل می تواند از راه دور با فرامین الکتریکی انجام شود. نکته فنی حائز اهمیت در فرمان قطع از راه دور توسط موتور و تفاوتش با قطع حفاظتی کلید، زمان عملکرد آن است. در بعضی از طرحها مشاهده می شود که یک فرمان قطع ناشی از عملکرد یک رله بیرونی را از طریق مکانیزم موتوری به کلید ارسال می نمایند، مسلماً این فرمان قطع از سرعت لازم برخوردار نخواهد بود، برای این منظور باید از بوبین قطع یا Shunt Release استفاده نمود. کاربرد اصلی مکانیزم موتوری در کلیدهای اتوماتیک استفاده در مدارات فرمان و طراحی مدارات متنوع نظیر اتو ترانسفر می باشد. در شکل زیر مدار فرمان یکی از این نوع کلیدها با استفاده از کاتالوگ شرکت هیوندایی را مشاهده می فرمائید.