Home » معماهای فارسی » نیروگاه » معمای نیروگاه شماره 17 – نرم افزار MICAA » Reply To: معمای نیروگاه شماره 17 – نرم افزار MICAA

Reply To: معمای نیروگاه شماره 17 – نرم افزار MICAA

#2870
حمید

    ظاهراً نرم افزار مذکور، نرم افزاری تخصصی در زمینه نظارت بر سلامت ماشینهای الکتریکی می باشد که از سوی شرکتی به نام IRIC معرفی شده است. کار آن نیز نظارت بر وضعیت سیم پیچی و هسته ماشینهای الکتریکی و تشخیص معایب احتمالی در این زمینه است که با دسته بندی مناسب اطلاعات و هشدارهای به موقع مانع توسعه عیوب در ساختار ماشین می شود. امروزه نرم افزارهای نظارتی و کنترلی متکی به سیستمهای دیجیتالی در نیروگاه های جدید ( DCS & PDCS ) همان نقش مورد نظر شما را بطور کلی تر بر همه سیستمها اعم از الکتریکی، مکانیکی و فرآیندی در گیر در فرآیند تولید ایفا می نمایند.