Home » معماهای فارسی » نیروگاه » معمای نیروگاه شماره 18 – تست ژنراتور تعمیر شده » Reply To: معمای نیروگاه شماره 18 – تست ژنراتور تعمیر شده

Reply To: معمای نیروگاه شماره 18 – تست ژنراتور تعمیر شده

#2876
حمید

    بطور کلی تستهای پذیرش کالا یا acceptance tests ژنراتور توسط IEEE standard 115-1995 SG به شرح زیر بیان شده است که می باید پس از تعمیرات، متناسب با عملیات تعمیر و ناحیه درگیر موضوع ، تستهای لازم انجام شود. According to IEEE standard 115-1995 SG, acceptance tests are classified as follows: