Home » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 60 – تفاوت نسبت جريان هاي بي باري در ترانس ها » Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 60 – تفاوت نسبت جريان هاي بي باري در ترانس ها

Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 60 – تفاوت نسبت جريان هاي بي باري در ترانس ها

#2888
حمید

    سلام همایون عزیز، حقیقتاً نمی دانم منظور شما از تست تانژانت دلتا (تلفات عایقی) و برداشتتان از عرایض بنده بدرستی چیست، به هر حال اگر کسی دیگری می تواند کمک کند خواهش می کنم وارد بحث شود.