Home » معماهای فارسی » سیستم زمین » معماي سيستم زمين 4 – سیستم نوترال ایزوله » Reply To: معماي سيستم زمين 4 – سیستم نوترال ایزوله

Reply To: معماي سيستم زمين 4 – سیستم نوترال ایزوله

#2900
پویا

    دو پارامتر در زمین کردن از اهمیت خاصی برخوردار است : 1-برای پایین آوردن سطح اتصال کوتاه که باید نوترال با امپدانسی زمین شود(مثل بوبین پترسون یا در موارد خاص تانک رزیستانس) 2-هر گونه ارت فالتی باید سریعا تشخیص داده شود که برای تحقق این امر باید امپدانس مسیر ارت فالت کم باشد تا دامنه ی ارت بزرگ بوده و تشخیص داده شود. که برای برقراری مصالحه ی مهندسی بین این دو باید از رله های بسیار حساس با تکنولوژی بالا استفاده شود. حال که امپدانس ارت سیستم قدیمی نیروگاه اشتباها بزرگ بوده،تنها باعث عمل نکردن صحیح رله های ارت فالت نشتی می شود. اگر سیستم بصورت محاسبه شده ارت گردد،کلاس حفاظتی سیستم بالا می رود ولی در عوض ممکن است به قابلیت اعتماد سیستم لتمه بزند. شایان ذکر است که با نقطه ی صفر شبکه سراسری ایران در نزدیکی های شمال (تالش)می باشد.(البته این با توجه به محاسبات دیسپچینگ ملی چند سال پیش می باشد.)