Home » معماهای فارسی » سیستم زمین » معمای سیستم زمین شماره 17 – ارت پیت در پستهای فشار قوی » Reply To: معمای سیستم زمین شماره 17 – ارت پیت در پستهای فشار قوی

Reply To: معمای سیستم زمین شماره 17 – ارت پیت در پستهای فشار قوی

#2914
گلاویژ

    احداث ارت پیت به نسبت گزینه های معادل از هزینه ی بالاتری برخورداراست . از این رو تا ضرورت فنی ایجاب نکند آن را احداث نمی کنند . اما خواص آن : 1)دارای حفره ( اطاقک سیمانی ) و درب مطمئن و یک دسته محکم است که در موقع لزوم نفر فنی درب آن را باز کرده ووارد حفره می شود . در زمان بسته بودن در ، از آلودگی و رطوبت ، بهتر در امان است . 2) دارای پیچ و مهره مطمئن و محکم است که در موقع لزوم ارتباط تجهیز زمین شده با زمین واقعی قطع شده و بعضی تست ها و اندازه گیری ها را انجام می دهند . 3) در گزینه های مشابه مثل Pigtail و را یزر شما از Cadweld استفاده می کنید که ارزان تر است ولی امکان قطع در مواقع لزوم را ندارد . 4) بعضی کارفرمایان از پیمانکار می خواهند یک یا دو ارتباط سیستم زمین یک تجهیز یا پلنت با پلنت مجاور از طریق ارت پیت باشد و اجازه نمی دهند تمامی ارتباطات از طریق Pigtail و Riser باشد . 5) برای نقطه نوترال ترانسفورماتورها احداث ارت پیت منطقی است ولی برای Gantry نشنیده بودم .