Home » معماهای فارسی » سیستم زمین » معمای سیستم زمین شماره 17 – ارت پیت در پستهای فشار قوی » Reply To: معمای سیستم زمین شماره 17 – ارت پیت در پستهای فشار قوی

Reply To: معمای سیستم زمین شماره 17 – ارت پیت در پستهای فشار قوی

#2917
علی

    درباره جواب مرتبط با ارت پیت می خواستم درباره تست و اندازه گیری از طریق قطع ارتباط بیشتر توضیح دهید و چرا فقط در نوترال ترانسها از ارت پیت استفاده می کنند ؟