Home » معماهای فارسی » ماشین های الکتریکی » معمای ماشین شماره 36 – باز شدن تحريك موتور سنكرون حين كار » Reply To: معمای ماشین شماره 36 – باز شدن تحريك موتور سنكرون حين كار

Reply To: معمای ماشین شماره 36 – باز شدن تحريك موتور سنكرون حين كار

#2918
همايون

    با سلام اولا تحريك يك موتور سنكرون فقط پس از رساندن سرعت محور شفت به دور نامي مثلا 3000 دور در دو قطب وصل مي كند ولي در صورتيكه پس از وصل تحريك (پس از دور گرفتن نامي)، تحريك قطع شود چون كوپل ميدان رتور و استاتور از بين رفته و در صورت باردار بودن موتور، موتور متوقف خواهد شد و زير بار مي ماند