Home » معماهای فارسی » ماشین های الکتریکی » معمای ماشین شماره 36 – باز شدن تحريك موتور سنكرون حين كار » Reply To: معمای ماشین شماره 36 – باز شدن تحريك موتور سنكرون حين كار

Reply To: معمای ماشین شماره 36 – باز شدن تحريك موتور سنكرون حين كار

#2920
گلاویژ

    می توانید به معمای شماره 10 از همین قسمت مراجعه فرمایید . فرق زیادی در این خصوص بین کار در حالت ژنراتور سنکرون و موتور سنکرون نیست .اگر موتور سنکرون تحریکش قطع شود ، به میزانی که به توان راکتیو نیاز دارد از شبکه توان راکتیو خواهد کشید ولی چون ماشین برای این حالت از کار طراحی نشده است به دلیل تغییر مسیر فلوی پراکندگی و تأثیر آن بر روی هسته و سیم پیچ انتهایی ، هسته و سیم پیچ انتهایی داغ خواهند شد . ضعیف شدن کوپل بین روتور و استاتور احتمال نا پایداری را افزایش می دهد ولی به توقف موتور لزوماً منجر نمی شود