Home » معماهای فارسی » ماشین های الکتریکی » معمای ماشین شماره 36 – باز شدن تحريك موتور سنكرون حين كار » Reply To: معمای ماشین شماره 36 – باز شدن تحريك موتور سنكرون حين كار

Reply To: معمای ماشین شماره 36 – باز شدن تحريك موتور سنكرون حين كار

#2922
همايون

    در پاسخ به جوابه گلاويژه از ايران بايد توضيح بدهم كه اين حالت يك فرق اساسي بين موتور و ژنراتور وجود دارد كه دو رفتار متفاوت را حاصل خواهد شد اولا در ژنراتور بروز اين پديده (از دست رفتن كوپل بين رتور و استاتور )باعث دور گرفتن ژنراتور ميشود ولي در موتور باعث زير بار ماندن موتور در نهايت خواهد شد .