Home » معماهای فارسی » ماشین های الکتریکی » معمای ماشین شماره 37 – تغییر زاویه به وسیله سیستم سنکرونایزینگ در دیزل ژنراتور » Reply To: معمای ماشین شماره 37 – تغییر زاویه به وسیله سیستم سنکرونایزینگ در دیزل ژنراتور

Reply To: معمای ماشین شماره 37 – تغییر زاویه به وسیله سیستم سنکرونایزینگ در دیزل ژنراتور

#2997
حمید

    سوالتان را من خوب متوجه نمی شوم.اگر منظورتان این است که آیا می توان یک الکتروموتور 6 کیلو ولت را از طریق ژنراتوری که با واسطه ترانس افزاینده با شبکه سنکرون شده است راه اندازی و مورد بهره برداری قرار داد؟ جواب مثبت است و هیچگونه مانع فنی برای آن وجود ندارد. دو منبع ذکر شده یعنی ژنراتور و شبکه پس از موازی شدن از اختلاف فاز صفر برخوردار خواهند بود. قبل از سنکرون شدن ژنراتور با شبکه، اختلاف فاز امری است طبیعی که با نزدیک شدن فرکانس خروجی دو سیستم امکان اتصال آنها به هم در زمان مورد نظر که اختلاف فاز به حداقل خود رسیده میسر خواهد بود. بنابراین کافی است سیستم سنکرونایزر ولتاژ و فرکانس خروجی دو سیستم را حتی الامکان به هم نزدیک کند. در مد وصل اتوماتیک خود سیستم سنکرونایزر با چک شرایط سنکرون که اختلاف فاز را نیز شامل می شود ، فرمان وصل را صادر می نماید. مقدار ستینگ اختلاف فاز مجاز قبل از وصل دو سیستم به سرعت عملکرد سیستم کمکی ارسال فرمان وصل شامل رله وصل ، سرعت وصل کلید قدرت و مدارات کمکی درگیر در فرآیند وصل بستگی دارد. از آنجا که معمولاً کلید سنکرون کننده و مدارات جانبی معمولاً بوسیله تامین کننده دیزل ژنراتور مهیا می شود، ستینگ مزبور می باید توسط سازنده ارائه شود. در جدول زیر برخی مقادیر نمونه آمده است.