Home » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 67 – موازی کردن دو ترانس با گروه برداری 1و11 » Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 67 – موازی کردن دو ترانس با گروه برداری 1و11

Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 67 – موازی کردن دو ترانس با گروه برداری 1و11

#3038
مدیر سایت

    به معمای شماره 14 در همین بخش مراجعه فرمائید.