Home » معماهای فارسی » مدارهای الکتریکی » معمای مدار شماره 2 – فقط با یک استارت » Reply To: معمای مدار شماره 2 – فقط با یک استارت

Reply To: معمای مدار شماره 2 – فقط با یک استارت

#3045
پتروس

    این مدار در دستگاه تراش موجود بوده که از بین رفته و توسط کاربر یکسره شده است. سوال چرا در این مدار از تایمر K- استفاده شده آیا می توان به جای تایمر از کنتاکتور استفاده کرد.