Home » معماهای فارسی » مدارهای الکتریکی » معمای مدار شماره 2 – فقط با یک استارت » Reply To: معمای مدار شماره 2 – فقط با یک استارت

Reply To: معمای مدار شماره 2 – فقط با یک استارت

#3046
حمید

    بله حتماً باید تایمر باشد. توجه کنید، رله کمکی n می باید پس از طی زمان لازم ( مثلاً 3 ثانیه) آماده وصل شود، وگرنه با اولین استارت کنتاکتور Q وصل و بلافاصله قطع می شود.