Home » معماهای فارسی » تابلوهای الکتریکی » معمای تابلو شماره 48 – اصلاح ضریب توان در سیستمهای نا متعادل » Reply To: معمای تابلو شماره 48 – اصلاح ضریب توان در سیستمهای نا متعادل

Reply To: معمای تابلو شماره 48 – اصلاح ضریب توان در سیستمهای نا متعادل

#3115
گلاویژ

    اصلاح ضریب توان برای آن است که به طور کلان ( و نه خرد بینی بیش از حد ) از پرداخت هزینه برای توان راکتیو اجتناب کنیم . برای همین علیرغم آن که شاید بهتر باشد برای Cos Fi برابر یک آن را تنظیم کنیم ، آن را برای 0.95 تنظیم می کنند . از این جهت که اگر آن را برای یک تنظیم کنند ممکن است با وارد شدن آخرین مرحله از ظرفیت خازنی ( به دلیل فرمان رگلاتور ) ضریب توان از یک هم عبور کرده و کمی خازنی شود . برای کنتور راکتیو جهت سلفی بودن و یا خازنی بودن قابل تشخیص نیست و دوباره باید برای چند صدم خازنی شدن پول بدهیم . برای همین 0.9 و یا 0.95 بهتر از 1 است . نگاه به اصلاح ضریب توان باید کلان باشد نه خرد و بودن CT روی یک فاز و یا اصلاح سه فاز ( بجای تک فاز ) خیلی مهم نیست .