Home » معماهای فارسی » سیستم های فشار قوی » معمای فشار قوی شماره 9 – ترانس با اتصال ستاره ستاره » Reply To: معمای فشار قوی شماره 9 – ترانس با اتصال ستاره ستاره

Reply To: معمای فشار قوی شماره 9 – ترانس با اتصال ستاره ستاره

#3127
حمید

    از نقطه نظر اقتصادی مصرف مس در ترانسهای اتصال ستاره بیشتر از مثلث است چون جریان سیم پیچی در اتصال ستاره همان جریان خط است ولی در اتصال مثلث به نسبت 1.73 کوچکتر است. در اتصال ستاره زمین نشده بارگیری نامتعادل از ترانس سبب تشدید عدم تعادل ولتاژی شده و عملاً امکان بهره برداری از آن بعنوان ترانس توزیع وجود ندارد. در صورت زمین نمودن اتصال ستاره نیز جریانهای هارمونیک 3 و ضرایب آن به سیستم زمین راه یافته و موجب تداخل در سیستمهای مخابراتی می شوند. به هر حال مگر در مواردی که اجتناب از تغییر فاز اولیه و ثانویه مطلوب نظر نباشد این اتصال توصیه نمی گردد. در هندبوکهای مختلف به مزایا و معایب اتصالات ترانسفورمالتورها نسبت به هم پرداخته می شود. در زیر نمونه ای از آنها را می بینید. Wye