Home » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 68 – کویل انژکتوری » Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 68 – کویل انژکتوری

Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 68 – کویل انژکتوری

#3143
حمید

    فاصله هوایی به دلیل تأثیرات نامطلوب روی پرمابیلیته هسته عاملی است که در طراحی ها از آن اجتناب می شود . اما در بعضی طرح های خاص وجود فاصله هوایی سبب ممانعت از اشباع ناخواسته هسته و عملکرد خطی آن می شود. اگر این فاصله هوایی بدرستی طراحی شود می تواند سبب عملکرد خطی ترانس در یک بازه مشخص باشد که در برخی کاربردهای خاص مانند مدارات الکترونیک کاربرد دارد. کویل ماشین به دلیل آنکه در معرض جریانهای مستقیم برش یافته قرار می گیرد ممکن است نیازمند یک مشخصه خطی مغناطیسی متناسب با شرایط بار گذاری آن باشد، بدین سبب وجود فاصله هوایی در هسته می تواند از توجیه کافی برخوردار شود.