Home » معماهای فارسی » معماهای منطقی » معمای منطقی 7- 100 تومانی مفقود شده » Reply To: معمای منطقی 7- 100 تومانی مفقود شده

Reply To: معمای منطقی 7- 100 تومانی مفقود شده

#3148
احسان

    مشکل اینجاست که شما باید 200 تومان را از این حساب کم کنید نه جمع یعنی به صورت زیر: 2500=2700-200 مسأله در اینجا حل شد.