Home » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 76 – لزوم حفاظت دیفرانسیل برای ترانس قدرت » Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 76 – لزوم حفاظت دیفرانسیل برای ترانس قدرت

Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 76 – لزوم حفاظت دیفرانسیل برای ترانس قدرت

#3196
گلاویژ

    استاندارد عدد خاصی را دیکته نکرده است ولی در قراردادها آن را برای ظرفیت بیش از 5 MVA توصیه می کنند . فلسفه ای ست که می گوید قیمت رله باید ارزش تجهیز مورد حفاظت را داشته باشد . اکنون که به یمن تکنولوژی قیمت رله به طور نسبی پایین آمده است بعید نیست عدد 5 MVA هم جایگاه سابق را نداشته و عدد پایین تری مورد توافق کارفرما و پیمانکار قرار گیرد . در قرارداد های معتبر صنایع ایران این عدد فعلاً 5 MVA است