Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » پرسش حفاظت شماره 55 – نحوه ستینگ رله ها » Reply To: پرسش حفاظت شماره 55 – نحوه ستینگ رله ها

Reply To: پرسش حفاظت شماره 55 – نحوه ستینگ رله ها

#3212
مرتضی

    با سلام جهت کوردینه کردن 3 رله (رله اورکارنت پست فوق توزیع) و 2 رله اتوریکلوزر در فاصله های مکانی هر کدام حدود 10 کیلومتر از هم چکار باید کرد؟ 1- آیا باید منحنی عملکرد تمام رله ها با هم الزاماً یکی باشد؟ 2- آیا ضریب زمانی (TMS) آنها باید به هم فرق داشته باشد در اینصورت چه مقدار زمان مناسب است؟ 3- گزینه Time Adder در رله ریکلورز به چه معنا و کاربرد ان چیست؟ 4- گزینه Active Trip که دارای شمارهای 1و2و3 است چه مفهومی دارد؟ با تشکر