Home » معماهای فارسی » ماشین های الکتریکی » معمای ماشین شماره 44 – موتور بدون پلاک » Reply To: معمای ماشین شماره 44 – موتور بدون پلاک

Reply To: معمای ماشین شماره 44 – موتور بدون پلاک

#3215
بنیامین

    نظر به اینکه توان موتور را حدود 10-15 درصد بالاتر از مصرف کننده انتخاب میکنند لذا چنانچه توان مصرف کننده ( مثلا”پمپ ) متصل به موتور را داشته باشید و با توجه به اعداد نرم موجود برای ظرفیت موتورها توان موتور بدست می اید.