Home » معماهای فارسی » ماشین های الکتریکی » معمای ماشین شماره 40 – تامین توان 60HZ از توان موجودی 50HZ » Reply To: معمای ماشین شماره 40 – تامین توان 60HZ از توان موجودی 50HZ

Reply To: معمای ماشین شماره 40 – تامین توان 60HZ از توان موجودی 50HZ

#3218
بنیامین

    این نسبت برابر 6 به 5 است یعنی برای مثال باید موتور سنکرون 10 قطب و ژنراتور سنکرون متصل به آن 12 قطب باشد.