Home » معماهای فارسی » نیروگاه » معمای نیروگاه شماره 21 – جریان اتصال کوتاه زمین در نزدیکی نیروگاه » Reply To: معمای نیروگاه شماره 21 – جریان اتصال کوتاه زمین در نزدیکی نیروگاه

Reply To: معمای نیروگاه شماره 21 – جریان اتصال کوتاه زمین در نزدیکی نیروگاه

#3245
گلاویژ

    اگر اتصال تک فاز به زمین در فاصله ی ژنراتور تا سیم پیچ فشار ضعیف ترانسفورماتور افزاینده باشد ، جریان تکفاز به زمین اندک و در حدود زیر 10 آمپر است . ولی اگر پس از ترانسفورماتور باشد جریان تکفاز به زمین در ترانسفورماتور با آرایش YNd به مؤلفه های توالی مثبت و منفی ( و فی الواقع به جریان دو فاز ) تبدیل می شود . به دلیلی که برادر بهنام گفته اند امپدانس توالی صفر ترانسفورماتور حدود 0.9 امپدانس توالی مثبت است و از این رو در نقاط خیلی نزدیک به ترانسفورماتور نیروگاهی جریان اتصال تکفاز از سه فاز اندکی بیشتر است