Home » معماهای فارسی » مباحث عمومی » معمای الکتریکی شماره 36 – راه اندازی موتور سه فاز با برق تکفاز » Reply To: معمای الکتریکی شماره 36 – راه اندازی موتور سه فاز با برق تکفاز

Reply To: معمای الکتریکی شماره 36 – راه اندازی موتور سه فاز با برق تکفاز

#3250
حمید

    طراحی موتورهای سه فاز با تک فاز اساساً متفاوت است، اما در شرایط اضطراری و در صورت عدم دسترسی به به برق سه فاز می توان موتور سه فاز را با احتیاط توسط برق تکفاز راه اندازی نمود. ایده این موضوع نیز به کارکرد موتور سه فاز در شرایط قطع یک فاز بر می گردد. هر چند در صورت قطع یک فاز موتور قادر نیست در شرایط نامی خود کار کند اما به هر حال روتور می چرخد. برقدار نمودن موتور سه فاز 400 ولت با برق تکفاز 230 ولت علاوه بر مشکلات فوق بحث راه اندازی اولیه موتور را نیز به همراه دارد. زیرا گشتاور راه اندازی موتورهای تکفاز صفر است و اینگونه موترها نیازمند مکانیزمهای راه انداز هستند. یک روش معمول برای ایجاد گشتاور راه اندازی، ایجاد اختلاف فاز زمانی روی دو میدان مغناطیسی حائز اختلاف فاز مکانی می باشد. در موتورهای سه فاز ، اختلاف فاز مکانی سیم پیچی ها تأمین شده است تنها لازم است یک اختلاف فاز زمانی نیز بین برق اعمالی به دو سیم پیچی ایجاد شود. برای مثال استفاده از خازن بطور سری یا موازی با یکی از سیم پیچی ها منظور ما را برای تأمین گشتاور راه اندازی تأمین می نماید. پس از راه اندازی خود بخود گشتاور الکترومغناطیسی در جهت حرکت روتور تقویت و در خلاف جهت آن تضعیف می شود و موتور در صورت بار گذاری کم می تواند به حدود سرعت نامی خود برسد.