Home » معماهای فارسی » ماشین های الکتریکی » معمای ماشین شماره 44 – موتور بدون پلاک » Reply To: معمای ماشین شماره 44 – موتور بدون پلاک

Reply To: معمای ماشین شماره 44 – موتور بدون پلاک

#3275
ناشناس

    یک روش استفاده از اندازه های فیزیکی موتور و مقایسه با جداول استاندارد است روش دیگر انجام آزمایش هایی برای به دست آوردن مدار معادل است این ازمایش ها در بی باری و حالت روتور قفل شده انجام می شود و از طریق جریان بی باری و لغزش در حالت بی باری و مراجعه به جداول استاندارد می توان حدود پارامترهای بهره برداری ماشین را بدست اورد