Home » معماهای فارسی » DC سیستم » معمای سیستم DC شماره 6 – راه اندازی موتور ِDC » Reply To: معمای سیستم DC شماره 6 – راه اندازی موتور ِDC

Reply To: معمای سیستم DC شماره 6 – راه اندازی موتور ِDC

#3320
حمید

    لطفاً بیشتر توضیح دهید، اگرمیخواهید از مبدلهای پیشرفته DCS800 استفاده کنید که دیگرنیازی به مبدلهای میانی نیست. دستگاه های مزبور برق AC را گرفته و در خروجی ولتاژ DC متناسب با شرایط موتور را تحویل می دهند. قسمت دوم سوال نیز کاملاً نامفهوم است.