Home » معماهای فارسی » تابلوهای الکتریکی » تابلوی bypass در charger و UPS » پاسخ به: تابلوی bypass در charger و UPS

Reply To: تابلوی bypass در charger و UPS

#8317
محمد سعید جعفرپور
Keymaster

    در سیستمهای dc charge به دلیل وجود باتری و برقراری تعادل floating بین شارژر و باتری، سیستم از قابلیت اطمینان ذاتی برای تداوم جریان رسانی برخوردار است و با خرابی شارژر باتری قادر است تا مدتی سیستم را تغذیه کند، اما در سیستم ups ارتباط با باتری به واسطه یک طبقه اینورتر امکان پذیر است و خرابی آن می تواند سبب از دست رفتن منبع تغذیه اضطراری شود. بنابراین منطقی است که در سیستمهای ac اضطراری متناسب با قابلیت اطمینان مورد انتظار تعداد شاخه های موازی جهت افزایش شرایط افزونی، متعدد انتخاب شوند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به IEEE 446 مراجعه نمایید.