Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » حفاظت اتصال زمین در نیروگاه های فتوولتائیک » پاسخ به: حفاظت اتصال زمین در نیروگاه های فتوولتائیک

Reply To: حفاظت اتصال زمین در نیروگاه های فتوولتائیک

#8337
محمد سعید جعفرپور
Keymaster

    واقعیت آن است که سیستم الکتریکی مورد اشاره در واقع یک سیستم ایزوله کامل نیست. در نیروگاه های فتوولتائیک مگاواتی جدید بخش تولید انرژی dc یا همان پنل های خورشیدی از بخش ac آن ایزوله نیستند و یک ارتباط گالوانیک بین دو بخش ac و dc از طریق اینورتر های  transformer less برقرار است. در واقع عنوان زمین نشده تنها برای بخش dc برخی از این نیروگاه ها قابل  اطلاق است که آن نیز با کاربرد اینورترهای جدید راندمان بالا که فاقد ترانسفورماتور هستند نقض می شود. با وجود وقوع اتصال کوتاه زمین در ناحیه dc شبکه راه حل موضوع استفاده از رله و قطع کننده با رنج تنظیم 300  میلی آمپر در بخش ac شبکه و بلافاصله پس از خروجی اینورتر است. مهم است که کلید قطع کننده در قسمتی از مدار ac نصب شود تا در حالت باز مسیر جریان اتصال کوتاه از زمین ac را قطع کند.

    کلید یا رله حفاظت residual current مورد بحث از انواع معمول مورد استفاده در شبکه های الکتریکی نیست. رله مزبور باید علاوه بر آشکار سازی مولفه ac  جریان خطا قادر به سنجش مولف dc آن نیز باشد. این رله حفاظتی در استاندارد IEC 60755-attachment 2 معرفی شده اند. این نوع رله یا کلیدها در بازار ایران به سختی پیدا می شود و بهتر است در صورت داشتن چنین پروژه هایی از قبل در فکر تأمین خارجی آن باشیم.