Home » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 21- نوع اتصال سیم پیچ ثالثیه » Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 21- نوع اتصال سیم پیچ ثالثیه

Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 21- نوع اتصال سیم پیچ ثالثیه

#2116
ابراهیم

    اما طبق شکل چهارم ، در این ترانس ما فقط به دو ترمینال 3W2 و 3U1 دسترسی داریم ، در صورتیکه که در ترانسهایی که سیم پیچ ثالثیه ی آنها را مثلث می بندند ما به هر سه ترمینال خروجی مثلث دسترسی داریم، به همین دلیل من حدس زدم ثالثیه ی این ترانس نوع خاص دیگری باشد…!؟ بله ، با زمین کردن یک فاز از اتصال مثلث آشنایی دارم ، مرسی 😉