Home » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » معمای ترانسفورماتور شماره 21- نوع اتصال سیم پیچ ثالثیه » Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 21- نوع اتصال سیم پیچ ثالثیه

Reply To: معمای ترانسفورماتور شماره 21- نوع اتصال سیم پیچ ثالثیه

#2118
بنیامین

    تنها در جایی که شما اجازه بار گیری از سیم پیچی سوم را داشته باشید هر سه ترمینال آن در اختیارتان قرار میگیرد.