Home » معماهای فارسی » حفاظت الکتریکی » معمای حفاظت شماره 62 – حفاظت ارت فالت موتور » Reply To: معمای حفاظت شماره 62 – حفاظت ارت فالت موتور

Reply To: معمای حفاظت شماره 62 – حفاظت ارت فالت موتور

#2161
حمید

    ستینگ موتورهای ولتاژ متوسط در سیستمهای زمین شده مستقیم یا زمین شده با امپدانس به ترتیب زیر انتخاب می شود: 1- The current threshold may be set at 10% of the maximum earth fault current 2- The time delay may be fixed at 0.1 or 0.2 seconds بنابراین حفاظت 50N مرسوم نیست و بجای آن از 51N استفاده می شود. با ستینگ جریانی مذکور 90 درصد سیم پیچی موتور در اتصال ستاره و 100 درصد آن در اتصال مثلث حفاظت می شود. به دلیل ستینگ پائین استفاده از ترانسهای جریان کور بالانس که حساسیت بیشتری ایجاد می کنند توصیه می شود. ضمناً در صورتی که از ترانسهای جریان منصوب روی خط بهره می گیریم باید از مقاومت پایدار ساز جهت کنترل آثار اشباع ترانس جریان ناشی از جریان بزرگ راه اندازی بود.