Home » معماهای فارسی » ترانسفورماتور » پرسش ترانسفورماتور شماره 9 – گروه برداري ترانس » Reply To: پرسش ترانسفورماتور شماره 9 – گروه برداري ترانس

Reply To: پرسش ترانسفورماتور شماره 9 – گروه برداري ترانس

#2205
کیان

    آیا میتوان دو ترانسفورماتور تکفاز که غیر مشابه هستند را موازی بست!؟