Home » معماهای فارسی » معماهای علمی » معمای علمی شماره 67 – خنک کردن اتاق با یخچال » Reply To: معمای علمی شماره 67 – خنک کردن اتاق با یخچال

Reply To: معمای علمی شماره 67 – خنک کردن اتاق با یخچال

#2264
گلاویژ

    چون در یخچال باز است ،کمپرسور فرمان قطع نمی گیرد . چون فشار پشت و جلوی کمپرسور یکی است ، موتور آن تقریباً بی بار کار می کند و به قدر تلفات موتور ازشبکه جریان می کشد . بنا بر این به قدر تلفات بی باری تعدادی موتور کمپرسور دارای منبع گرما زا هستیم و اتاق گرم تر می شود .