Home » Topics » معماهای فارسی » معماهای علمی » معمای علمی شماره 67 – خنک کردن اتاق با یخچال

معمای علمی شماره 67 – خنک کردن اتاق با یخچال

 • Creator
  Topic
 • #620
  محمدرضا علی پور حقیقی

   اگر تعدادی یخچال داخل یک اتاق که تمام درب و پنجره های آن کاملا بسته است و ….
   اگر تعدادی یخچال داخل یک اتاق که تمام درب و پنجره های آن کاملا بسته است و با فضای بیرون تبادل حرارتی نداشته باشد قرار دهیم و آن یخچال ها را روشن کنیم و درب آنها را باز بگذاریم آیا بعد از مدتی دمای اتاق سرد تر می شود؟
   توضیح اینکه درجه یخچال روی صفر تنظیم می کنیم و قبل از روشن کردن یخچال ها دمای اتاق 30 درجه است

   http://www.mrah.blogfa.com

  Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
  • Author
   Replies
  • #2264
   گلاویژ

    چون در یخچال باز است ،کمپرسور فرمان قطع نمی گیرد . چون فشار پشت و جلوی کمپرسور یکی است ، موتور آن تقریباً بی بار کار می کند و به قدر تلفات موتور ازشبکه جریان می کشد . بنا بر این به قدر تلفات بی باری تعدادی موتور کمپرسور دارای منبع گرما زا هستیم و اتاق گرم تر می شود .

    #2279
    حمید

     مطابق قانون اول ترمودینامیک تمام اشکال انرژی قابل تبدیل به هم هستند، در حالی که قانون دوم ترمودینامیک محدودیتی برای تبدیل برخی از انواع انرژی به اشکال دیگر آن قائل است. کار را می توان بطور کامل و پیوسته به گرما تبدیل کرد ولی عکس آن درست نیست. گرما را نمی توان بطور کامل و پیوسته به کار تبدیل کرد. بیان تاریخی کلاوسیوس برای قانون دوم ترمودینامیک آن است که : ساختن دستگاهی که بطور چرخه ای کار کند و مولد اثری جز انتقال گرما از جسم سرد به جسم گرم نباشد امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر نمی توان دستگاهی را یافت که ضمن تبدیل اشکالی از انرژی شامل گرما سبب گرم تر کردن محیط اطراف خود نشود، هر چند ممکن است اختلاف دمای موضعی در بخشهای از سیستم کلی بوجود آورد. کار یخچال مطابق قانون دوم ترمودینامیک اساساً سبب افزایش دمای اتاق می شود صرف نظر از آنکه درب آن باز یا بسته باشد، تنها در صورت بسته بودن درب امکان تأمین یک اختلاف دمای مفید بین دو ناحیه اتاق وجود خواهد داشت. این موضوع در مورد یک کولر مستقر در اتاق بدون کانال ارتباطی با خارج از اتاق و یا باد بزن های برقی نیز صادق است. یک پنکه با آنکه بطور موضعی سبب خنک نمودن شما می شود اما بطور کلی کارکردش سبب افزایش دمای اتاق می شود.

    Viewing 2 replies - 1 through 2 (of 2 total)
    • You must be logged in to reply to this topic.